Priyavrat.Thareja

Blog » Humour, Management, Hindi » managing your work in office ( In Roman)

Don’t Leave Day’s work to 2morrow?

Daftar mein gar kiya nahin kaam,
Kyo ki pure karne’ the’ arman,
To na le jao ghar me thakan,
aur gatar mein pheko apni Shaan!

Ghar mein agar le jaoge gar kaam!
Jo tha subhe Daftar ke Naam,
na barbad hoti dekho apni Sham,
aur khowo apni muskaan!

Umeed par Tika hai Mukaam!
Raat pari hai abhi tammam,
Laga kar ham ek jaam
Pura kar dale ge Daftar ka kaam!

Par hua agar apko Zukam,
To laga kar sir par balm,
Zaroor kar lena pura aram.
Nahi to hovo ge bahut pareshaan!

Le meri Nasihat ko Sir Anjam,
Daftar ka Pura karo vahin kaam,
Chahe ho Sir Dard ya Zukaam,
Nahi to Ho na jaoge aap badnam!

@ 2006, Prof P Thareja

Show me The transformation.. Hic! Intoxication in a drunkard? Drunkard

- Posted on October 24th, 2007 in Humour, Management, Hindi | 2,418 Views |

No Comments »

No comments yet.

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.